โยโกฮาม่า → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
22:32 10/31, 2020
cancel
 1. 1
  23:21 - 05:45
  6h 24min JPY 7,100 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  23:21
  23:30
  โยโกฮามาเอกิ
  横浜駅東口
  ป้ายรถบัส
  23:30
  05:10
  มินามิคุซัตสึสถานี〔ทางออกทิศตะวันออก〕
  南草津駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:15
  มินามิคุซัตสึ
  南草津
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:21
  05:32
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  05:32
  05:45
 2. 2
  23:21 - 05:51
  6h 30min JPY 7,260 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  23:21
  23:30
  โยโกฮามาเอกิ
  横浜駅東口
  ป้ายรถบัส
  23:30
  05:10
  มินามิคุซัตสึสถานี〔ทางออกทิศตะวันออก〕
  南草津駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:15
  มินามิคุซัตสึ
  南草津
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:21
  05:27
  อิชิยามะ
  石山
  สถานี
  05:27
  05:32
  เคฮันอิชิยามะ
  京阪石山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:34
  05:45
  ชิมะโนะเซกิ
  島ノ関
  สถานี
  05:45
  05:51
 3. 3
  23:20 - 05:51
  6h 31min JPY 8,160 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  23:20
  23:30
  โยโกฮาม่าชิเทอิเอะอัตามินารุ
  横浜駅東口/YCAT
  ป้ายรถบัส
  23:30
  05:10
  มินามิคุซัตสึสถานี〔ทางออกทิศตะวันออก〕
  南草津駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:15
  มินามิคุซัตสึ
  南草津
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:21
  05:27
  อิชิยามะ
  石山
  สถานี
  05:27
  05:32
  เคฮันอิชิยามะ
  京阪石山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:34
  05:45
  ชิมะโนะเซกิ
  島ノ関
  สถานี
  05:45
  05:51
 4. 4
  05:58 - 08:44
  2h 46min JPY 13,100 IC JPY 13,092 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:58
  06:09
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  08:08
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:22
  08:31
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  08:31
  08:44
 5. 5
  22:32 - 03:37
  5h 5min JPY 176,010
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  22:32
  03:37
zoom bar parts