โยโกฮาม่า → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
11:21 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  11:32 - 16:06
  4h 34min JPY 12,420 IC JPY 12,412 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:32
  11:43
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:51
  13:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  13:14
  13:28
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:55
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:58
  15:08
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  15:08
  15:11
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  15:50
  16:04
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  16:04
  16:06
 2. 2
  11:26 - 16:06
  4h 40min JPY 14,500 IC JPY 14,492 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:26
  11:38
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  13:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  14:59
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:09
  15:30
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  15:30
  15:33
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  15:50
  16:04
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  16:04
  16:06
 3. 3
  11:26 - 16:06
  4h 40min JPY 12,420 IC JPY 12,412 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:26
  11:38
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  13:09
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  13:09
  13:23
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:55
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:58
  15:08
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  15:08
  15:11
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  15:50
  16:04
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  16:04
  16:06
 4. 4
  11:25 - 16:06
  4h 41min JPY 12,170 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  11:36
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:51
  13:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  13:14
  13:28
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:55
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:58
  15:08
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  15:08
  15:11
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  15:50
  16:04
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  16:04
  16:06
 5. 5
  11:21 - 17:05
  5h 44min JPY 152,310
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  11:21
  17:05
zoom bar parts