โยโกฮาม่า → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
07:49 06/22, 2021
cancel
 1. 1
  08:06 - 13:16
  5h 10min JPY 15,000 IC JPY 14,992 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:06
  08:17
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:29
  10:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:44
  10:48
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  12:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  13:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  13:00
  13:16
 2. 2
  07:58 - 13:16
  5h 18min JPY 14,410 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  08:11
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:18
  10:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  10:58
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  12:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  13:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  13:00
  13:16
 3. 3
  07:58 - 13:18
  5h 20min JPY 14,920 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  08:11
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:18
  10:30
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:39
  10:43
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:51
  12:26
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  13:03
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  13:03
  13:06
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:08
  13:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:13
  13:18
 4. 4
  07:58 - 13:18
  5h 20min JPY 14,580 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  08:11
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:18
  10:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  10:58
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  12:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  13:03
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  13:03
  13:06
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:08
  13:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:13
  13:18
 5. 5
  07:49 - 14:29
  6h 40min JPY 225,440
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  07:49
  14:29
zoom bar parts