โยโกฮาม่า → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
11:07 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  11:25 - 17:17
  5h 52min JPY 16,180 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  11:36
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  14:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  16:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  16:26
  17:17
 2. 2
  12:26 - 17:44
  5h 18min JPY 16,720 IC JPY 16,712 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:26
  12:38
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  15:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  17:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  17:26
  17:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 3. 3
  12:25 - 17:44
  5h 19min JPY 16,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  12:36
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  15:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  17:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  17:26
  17:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 4. 4
  12:05 - 17:44
  5h 39min JPY 16,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  12:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:21
  14:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  17:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  17:26
  17:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 5. 5
  11:07 - 18:33
  7h 26min JPY 214,450
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  11:07
  18:33
zoom bar parts