สนามบินนานาชาติฮาเนดะ → สนามบินอิวามิ

ออกเดินทางเวลา
19:40 02/28, 2021
cancel
 1. 1
  08:05 - 09:45
  1h 40min JPY 39,000 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:05
  09:45
  สนามบินอิวามิ
  石見空港
  สนามบิน
 2. 2
  10:00 - 17:13
  7h 13min JPY 39,290 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:30
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  11:35
  11:38
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:45
  12:15
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  12:15
  12:23
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  15:04
  16:53
  มาซูดะ
  益田
  สถานี
  16:53
  16:57
  มาซูดะเอกิมาเอะ
  益田駅前
  ป้ายรถบัส
  17:00
  17:12
  สนามบินฮางิอิวามิ
  萩石見空港
  ป้ายรถบัส
  17:12
  17:13
  สนามบินอิวามิ
  石見空港
  สนามบิน
 3. 3
  18:40 - 09:48
  15h 8min JPY 51,240 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  20:35
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:55
  21:00
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:51
  22:25
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:46
  23:11
  คามิยามากุจิ
  上山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:33
  08:35
  มาซูดะ
  益田
  สถานี
  08:35
  08:39
  มาซูดะเอกิมาเอะ
  益田駅前
  ป้ายรถบัส
  09:35
  09:47
  สนามบินฮางิอิวามิ
  萩石見空港
  ป้ายรถบัส
  09:47
  09:48
  สนามบินอิวามิ
  石見空港
  สนามบิน
 4. 4
  19:40 - 06:34
  10h 54min JPY 335,520
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  19:40
  06:34
zoom bar parts