สนามบินฮาเนดะ → ฟาร์เมอร์สมารเก็ต ยดเทเกะโปโประ

ออกเดินทางเวลา
18:24 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  18:25 - 23:45
  5h 20min JPY 12,810 IC JPY 12,802 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  18:25
  18:31
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  18:34
  18:57
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:01
  19:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  20:52
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:02
  22:15
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:47
  23:10
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  23:10
  23:45
 2. 2
  18:25 - 23:45
  5h 20min JPY 12,810 IC JPY 12,802 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  18:25
  18:31
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  18:34
  18:57
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:02
  19:09
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  20:52
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:02
  22:15
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:47
  23:10
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  23:10
  23:45
 3. 3
  19:52 - 02:02
  6h 10min JPY 11,470 IC JPY 11,462 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  19:52
  19:58
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  20:01
  20:24
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:29
  20:35
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:44
  23:26
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:59
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  23:59
  02:02
 4. 4
  07:15 - 09:30
  2h 15min JPY 21,000 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:15
  สนามบินยามากาตะ
  山形空港
  สนามบิน
  08:20
  09:30
 5. 5
  18:24 - 23:35
  5h 11min JPY 150,870
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  18:24
  23:35
zoom bar parts