สนามบินฮาเนดะ → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

ออกเดินทางเวลา
09:15 05/14, 2021
cancel
 1. 1
  09:30 - 16:18
  6h 48min JPY 38,460 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  11:00
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  11:05
  11:08
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:55
  13:08
  คัตสึราชิม่า
  葛島
  ป้ายรถบัส
  13:08
  13:12
  คัตสึราชิม่า
  葛島
  ป้ายรถบัส
  13:27
  14:55
  สถานีอากิ
  安芸駅
  ป้ายรถบัส
  15:26
  16:18
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  16:18
  16:18
 2. 2
  09:30 - 16:18
  6h 48min JPY 38,120 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  11:00
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  11:05
  11:08
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:55
  13:20
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:25
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  14:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  15:44
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  15:44
  15:46
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  15:52
  16:18
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  16:18
  16:18
 3. 3
  09:30 - 16:18
  6h 48min JPY 38,120 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  11:00
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  11:05
  11:08
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:55
  13:20
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:25
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  14:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  15:44
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  15:44
  15:46
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  15:52
  16:18
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  16:18
  16:18
 4. 4
  09:30 - 16:18
  6h 48min JPY 38,120 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  11:00
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  11:05
  11:08
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:55
  13:20
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:25
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  13:44
  14:03
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:43
  15:44
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  15:44
  15:46
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  15:52
  16:18
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  16:18
  16:18
 5. 5
  09:15 - 19:54
  10h 39min JPY 286,510
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  09:15
  19:54
zoom bar parts