อุโนะ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

ออกเดินทางเวลา
14:47 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  15:42 - 23:12
  7h 30min JPY 57,280 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  16:05
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  16:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:31
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  17:31
  17:41
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  17:45
  18:15
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(คิตะเทอมินอล)
  大阪国際空港〔北ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  18:15
  18:20
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:00
  20:50
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:20
  21:54
  ชิโรอิชิ (สายหลักฮาโกดาเตะ)
  白石(函館本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:05
  23:04
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  23:04
  23:12
 2. 2
  15:42 - 23:12
  7h 30min JPY 57,280 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  16:05
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  16:29
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:31
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  17:31
  17:41
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  17:45
  18:15
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(คิตะเทอมินอล)
  大阪国際空港〔北ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  18:15
  18:20
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  20:55
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:20
  22:00
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:20
  23:04
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  23:04
  23:12
 3. 3
  15:42 - 23:12
  7h 30min JPY 57,280 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  16:05
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  16:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:31
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  17:31
  17:41
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  17:45
  18:10
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  18:10
  18:16
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  20:55
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:20
  22:00
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:20
  23:04
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  23:04
  23:12
 4. 4
  15:42 - 23:12
  7h 30min JPY 57,280 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  16:05
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  16:29
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:31
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  17:31
  17:41
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  17:45
  18:10
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  18:10
  18:16
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  20:55
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:20
  22:00
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:20
  23:04
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  23:04
  23:12
 5. 5
  14:47 - 15:35
  24h 48min JPY 510,350
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  14:47
  15:35
zoom bar parts