อุโนะ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

ออกเดินทางเวลา
23:33 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  05:01 - 13:10
  8h 9min JPY 52,760 ต่อรถ 8 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:01
  05:24
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:28
  05:45
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  07:13
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เอะซากะ
  江坂
  สถานี
  07:41
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  สถานี
  07:41
  07:49
  เซ็นริจูโอ (โอซาก้าโมโนเรล)
  千里中央(大阪モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:51
  08:04
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  10:35
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  10:40
  10:45
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  11:00
  11:35
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  11:35
  11:43
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  11:57
  12:02
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  13:06
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  13:06
  13:10
 2. 2
  06:49 - 14:17
  7h 28min JPY 51,900 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  07:39
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  08:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  08:43
  08:53
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:00
  09:25
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  09:25
  09:31
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  11:40
  สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
  11:45
  11:50
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:15
  13:00
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:11
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  13:37
  14:13
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  14:13
  14:17
 3. 3
  05:34 - 14:17
  8h 43min JPY 22,210 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  05:34
  05:37
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  05:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไดกิโอคายาม่ามาเอะ
  ダイキ岡山前
  ป้ายรถบัส
  06:34
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  06:34
  06:45
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  10:03
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  14:13
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  14:13
  14:17
 4. 4
  05:01 - 14:17
  9h 16min JPY 21,550 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  06:07
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  09:45
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  14:13
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  14:13
  14:17
 5. 5
  23:33 - 15:03
  15h 30min JPY 517,260
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  23:33
  15:03
zoom bar parts