อุโนะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
09:48 06/17, 2021
cancel
 1. 1
  10:26 - 19:46
  9h 20min JPY 14,500 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  10:54
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  11:33
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  12:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:46
  15:26
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  15:26
  15:32
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  15:40
  17:54
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:54
  17:57
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:46
 2. 2
  10:26 - 19:46
  9h 20min JPY 15,370 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  10:54
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  11:33
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:58
  12:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  15:26
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  15:26
  15:32
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  15:40
  17:54
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:54
  17:57
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:46
 3. 3
  10:26 - 19:46
  9h 20min JPY 15,370 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  10:54
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:30
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:58
  12:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  15:26
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  15:26
  15:32
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  15:40
  17:54
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:54
  17:57
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:46
 4. 4
  10:14 - 07:13
  20h 59min JPY 15,220 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  10:14
  10:18
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:18
  11:20
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  11:20
  11:31
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  12:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:46
  15:26
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  15:26
  15:32
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  16:00
  18:37
  กันมาจิ (โนโตโจ)
  上町(能登町)
  ป้ายรถบัส
  19:45
  20:16
  ชิโมโทกีกุนิ
  下時国
  ป้ายรถบัส
  07:01
  07:13
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  07:13
  07:13
 5. 5
  09:48 - 18:09
  8h 21min JPY 193,460
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  09:48
  18:09
zoom bar parts