อุโนะ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
16:46 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  17:06 - 00:48
  7h 42min JPY 20,650 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  17:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  21:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:40
  22:38
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  00:09
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  00:09
  00:48
 2. 2
  17:06 - 00:48
  7h 42min JPY 20,650 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  17:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  21:33
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:40
  22:38
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  00:09
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  00:09
  00:48
 3. 3
  16:58 - 00:48
  7h 50min JPY 20,980 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  16:58
  17:02
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  17:02
  18:03
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  18:03
  18:14
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  21:33
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:40
  22:38
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  00:09
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  00:09
  00:48
 4. 4
  16:46 - 02:13
  9h 27min JPY 251,710
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  16:46
  02:13
zoom bar parts