อุโนะ → ซึทาญ่า

ออกเดินทางเวลา
09:53 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  11:38 - 17:27
  5h 49min JPY 14,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:38
  12:02
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:19
  12:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  17:14
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  17:14
  17:27
 2. 2
  11:38 - 17:27
  5h 49min JPY 14,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:38
  12:02
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  12:29
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  17:14
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  17:14
  17:27
 3. 3
  10:54 - 17:27
  6h 33min JPY 14,840 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  10:54
  10:58
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:58
  12:00
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:00
  12:11
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  12:26
  14:42
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  17:14
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  17:14
  17:27
 4. 4
  11:38 - 17:30
  5h 52min JPY 13,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:38
  12:02
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:19
  12:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  14:34
  14:42
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  14:45
  17:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:30
 5. 5
  09:53 - 16:10
  6h 17min JPY 161,040
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  09:53
  16:10
zoom bar parts