อุโนะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
11:56 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  11:58 - 20:31
  8h 33min JPY 18,740 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  11:58
  12:02
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:02
  13:00
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:00
  13:11
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  16:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:45
  18:28
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:28
  18:33
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 2. 2
  11:58 - 20:31
  8h 33min JPY 18,520 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  11:58
  12:02
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:02
  13:00
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:00
  13:11
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  16:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  17:12
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  18:28
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:28
  18:33
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 3. 3
  11:58 - 20:31
  8h 33min JPY 18,840 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  11:58
  12:02
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:02
  12:51
  สถานีขนส่งผู้โดยสารเท็นมาย่า
  天満屋バスセンター
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  12:51
  12:55
  สถานีขนส่งผู้โดยสารเท็นมาย่า
  天満屋バスセンター
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  13:05
  13:10
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  10番のりば
  13:10
  13:21
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口(南)
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  16:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:45
  18:28
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:28
  18:33
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 4. 4
  12:41 - 21:34
  8h 53min JPY 18,480 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:41
  13:04
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:19
  13:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:58
  17:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:22
  17:44
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  19:31
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  北口
  19:31
  19:34
  โคฟุสถานีทางออกทิศเหนือ
  甲府駅北口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  19:35
  19:38
  อาซาฮิ5โจเมะ(ยามานาชิ)
  朝日五丁目(山梨県)
  ป้ายรถบัส
  19:38
  19:41
  อาซาฮิ5โจเมะ(ยามานาชิ)
  朝日五丁目(山梨県)
  ป้ายรถบัส
  19:44
  20:07
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  20:07
  21:34
 5. 5
  11:56 - 19:38
  7h 42min JPY 206,090
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  11:56
  19:38
zoom bar parts