อุโนะ → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
22:55 03/05, 2021
cancel
 1. 1
  05:01 - 07:10
  2h 9min JPY 7,910 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:01
  05:24
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:28
  05:45
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  07:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  07:04
  07:10
 2. 2
  05:01 - 07:35
  2h 34min JPY 7,910 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  06:07
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  07:29
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  07:29
  07:35
 3. 3
  06:09 - 08:17
  2h 8min JPY 7,910 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  06:56
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:06
  08:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  08:11
  08:17
 4. 4
  05:01 - 09:33
  4h 32min JPY 4,510 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  06:07
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  07:20
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  相生(兵庫県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:22
  09:29
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  09:29
  09:33
 5. 5
  22:55 - 02:09
  3h 14min JPY 88,420
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  22:55
  02:09
zoom bar parts