อุโนะ → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

ออกเดินทางเวลา
16:36 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  16:42 - 22:46
  6h 4min JPY 15,920 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:05
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  17:29
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  19:22
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:38
  21:19
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:35
  22:12
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:12
  22:46
 2. 2
  16:42 - 22:46
  6h 4min JPY 15,920 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:05
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:19
  17:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  19:22
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:38
  21:19
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:35
  22:12
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:12
  22:46
 3. 3
  16:42 - 23:16
  6h 34min JPY 15,490 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:05
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  17:29
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:53
  18:24
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:34
  20:37
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  21:52
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:42
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:42
  23:16
 4. 4
  16:42 - 23:16
  6h 34min JPY 15,490 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:05
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:19
  17:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:53
  18:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:48
  20:37
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  21:52
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:42
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:42
  23:16
 5. 5
  16:36 - 00:02
  7h 26min JPY 195,820
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  16:36
  00:02
zoom bar parts