อุโนะ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
15:16 10/28, 2020
cancel
 1. 1
  15:42 - 19:08
  3h 26min JPY 6,320 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  16:04
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  16:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:48
  17:23
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  17:23
  17:28
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  17:33
  18:03
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  18:03
  19:08
 2. 2
  15:28 - 19:16
  3h 48min JPY 6,650 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  15:28
  15:32
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:32
  16:30
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:30
  16:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  16:52
  17:31
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  17:31
  17:36
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  17:41
  18:11
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  18:11
  19:16
 3. 3
  16:05 - 19:31
  3h 26min JPY 6,320 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  16:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:13
  17:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  17:48
  17:53
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  17:56
  18:26
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  18:26
  19:31
 4. 4
  16:05 - 19:35
  3h 30min JPY 6,320 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  16:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  17:54
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  17:54
  18:02
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  18:14
  18:29
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  18:29
  19:35
 5. 5
  15:16 - 17:37
  2h 21min JPY 57,080
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  15:16
  17:37
zoom bar parts