อุโนะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
12:12 06/21, 2021
cancel
 1. 1
  12:41 - 16:48
  4h 7min JPY 8,190 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:41
  13:04
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:19
  13:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:53
  14:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:22
  16:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  16:32
  16:48
 2. 2
  12:41 - 17:14
  4h 33min JPY 8,360 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:41
  13:04
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:19
  13:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:53
  14:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  16:26
  16:29
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:04
  17:09
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:09
  17:14
 3. 3
  12:41 - 17:14
  4h 33min JPY 8,360 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:41
  13:04
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:09
  13:29
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:53
  14:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  16:26
  16:29
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:04
  17:09
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:09
  17:14
 4. 4
  12:14 - 17:43
  5h 29min JPY 7,260 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  12:14
  12:18
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:18
  13:20
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:20
  13:31
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  13:37
  13:57
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:12
  15:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:18
  15:35
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:52
  16:50
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  16:50
  16:54
  นันไค สถานีวาคายามะชิ
  南海和歌山市駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:56
  17:39
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:39
  17:43
 5. 5
  12:12 - 16:17
  4h 5min JPY 98,450
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  12:12
  16:17
zoom bar parts