อุโนะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
16:57 06/18, 2021
cancel
 1. 1
  17:06 - 21:19
  4h 13min JPY 11,100 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  17:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  19:30
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:45
  19:49
  ฮาทาบุ
  幡生
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:21
  20:54
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  20:54
  21:19
 2. 2
  17:06 - 21:19
  4h 13min JPY 11,820 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  17:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  19:38
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  20:06
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:13
  20:54
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  20:54
  21:19
 3. 3
  17:06 - 22:37
  5h 31min JPY 12,010 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  17:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  19:30
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  南口
  19:30
  19:33
  ชินเอกิมีนามีกุจิ
  新駅南口
  ป้ายรถบัส
  19:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิเอะกิ
  東駅
  ป้ายรถบัส
  20:07
  ยามาโนคุจิ(ยามากุจิ)
  山の口(山口県)
  ป้ายรถบัส
  20:07
  20:08
  ยามาโนคุจิ(ยามากุจิ)
  山の口(山口県)
  ป้ายรถบัส
  21:41
  22:32
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:37
 4. 4
  17:06 - 22:37
  5h 31min JPY 11,820 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  17:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  19:30
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  東口
  19:30
  19:35
  สถานีชินชิโมโนเซกิ
  新下関駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  20:15
  20:23
  อายะรางิ(รถบัส)
  綾羅木(バス)
  ป้ายรถบัส
  21:55
  22:32
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:37
 5. 5
  16:57 - 21:39
  4h 42min JPY 122,970
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  16:57
  21:39
zoom bar parts