อุโนะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
02:24 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  05:34 - 09:52
  4h 18min JPY 13,910 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  05:34
  05:37
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  05:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไดกิโอคายาม่ามาเอะ
  ダイキ岡山前
  ป้ายรถบัส
  06:34
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  06:34
  06:45
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  08:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:38
  08:41
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  08:41
  08:48
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  09:02
  09:48
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:48
  09:52
 2. 2
  05:01 - 09:52
  4h 51min JPY 13,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  06:07
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  08:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:38
  08:41
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  08:41
  08:48
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  09:02
  09:48
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:48
  09:52
 3. 3
  05:01 - 09:52
  4h 51min JPY 13,360 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  06:07
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  08:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  08:28
  08:36
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  1F3番のりば
  08:43
  08:53
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  08:53
  08:56
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  09:04
  09:48
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:48
  09:52
 4. 4
  05:01 - 09:55
  4h 54min JPY 13,270 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  06:07
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  08:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  09:36
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  09:36
  09:40
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  09:40
  09:51
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:51
  09:55
 5. 5
  02:24 - 07:52
  5h 28min JPY 175,370
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  02:24
  07:52
zoom bar parts