อุโนะ → ซากูราจิมะ

ออกเดินทางเวลา
17:45 05/08, 2021
cancel
 1. 1
  17:54 - 02:29
  8h 35min JPY 21,400 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  17:54
  17:58
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  17:58
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อาเคะโบโนโจ(โอคายาม่า)
  あけぼの町(岡山県)
  ป้ายรถบัส
  18:33
  โคนันเจียวกักโคมะเอะ
  岡南小学校前
  ป้ายรถบัส
  18:38
  18:41
  เจย์กิบาชิ(รถบัส)
  清輝橋(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:41
  18:46
  เจย์กิบาชิ
  清輝橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:46
  19:00
  โอคายาม่าเอกิมาเอะ
  岡山駅前
  สถานี
  19:00
  19:08
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  19:08
  22:36
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:59
  23:04
  คาโกชิม่า
  鹿児島
  สถานี
  23:04
  23:14
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  23:30
  23:45
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  23:47
  02:29
 2. 2
  19:13 - 08:30
  13h 17min JPY 20,980 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  19:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:43
  23:40
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:24
  05:27
  คาโกชิม่า
  鹿児島
  สถานี
  05:27
  05:37
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  06:00
  06:15
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  06:17
  06:18
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  06:50
  07:01
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  07:01
  08:30
 3. 3
  18:34 - 08:30
  13h 56min JPY 21,480 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  18:34
  18:38
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อาเคะโบโนโจ(โอคายาม่า)
  あけぼの町(岡山県)
  ป้ายรถบัส
  19:40
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:40
  19:51
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  19:55
  23:20
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  桜島口(東口)
  23:20
  23:27
  คาโกชิม่าชูโอเอกิมาเอะ
  鹿児島中央駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:35
  05:48
  สูอิโซคุกันกุจิ
  水族館口
  สถานี
  05:48
  05:56
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  06:15
  06:30
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  06:32
  06:33
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  06:50
  07:01
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  07:01
  08:30
 4. 4
  18:07 - 08:30
  14h 23min JPY 20,980 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  19:00
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:55
  23:20
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:30
  23:33
  คาโกชิม่า
  鹿児島
  สถานี
  23:33
  23:43
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  00:30
  00:45
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  00:47
  00:48
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  06:50
  07:01
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  07:01
  08:30
 5. 5
  17:45 - 03:10
  9h 25min JPY 250,210
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  17:45
  03:10
zoom bar parts