อุสึโนะมิยะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
12:13 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  12:58 - 15:59
  3h 1min JPY 11,460 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  13:22
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  15:16
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:44
  15:59
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  15:59
  15:59
 2. 2
  12:36 - 15:59
  3h 23min JPY 9,590 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:36
  13:42
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  15:16
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:44
  15:59
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  15:59
  15:59
 3. 3
  12:36 - 16:36
  4h 0min JPY 8,570 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:36
  13:42
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  15:00
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  16:36
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  16:36
  16:36
 4. 4
  13:08 - 21:40
  8h 32min JPY 4,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:08
  13:33
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:02
  15:36
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  16:35
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:49
  19:08
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:13
  20:03
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  20:03
  21:40
 5. 5
  12:13 - 16:06
  3h 53min JPY 88,980
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  12:13
  16:06
zoom bar parts