อุสึโนะมิยะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
07:01 06/22, 2021
cancel
 1. 1
  07:43 - 12:17
  4h 34min JPY 7,150 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:43
  08:11
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:17
  08:42
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  09:26
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  09:26
  12:17
 2. 2
  07:01 - 14:07
  7h 6min JPY 2,310 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:01
  07:29
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  10:39
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  11:16
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  11:16
  14:07
 3. 3
  08:54 - 14:09
  5h 15min JPY 4,680 IC JPY 4,680 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:54
  10:09
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 4. 4
  08:07 - 14:09
  6h 2min JPY 3,320 IC JPY 3,320 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  08:35
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  10:39
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  11:35
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:35
  11:37
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 5. 5
  07:01 - 09:01
  2h 0min JPY 46,830
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  07:01
  09:01
zoom bar parts