อุสึโนะมิยะ → GATEAU FESTA HARADA สาขารารัน ฟุจิโอกะ

ออกเดินทางเวลา
06:17 04/18, 2021
cancel
 1. 1
  06:27 - 08:25
  1h 58min JPY 6,820 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:27
  06:55
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:17
  07:44
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:54
  08:03
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  08:03
  08:25
 2. 2
  06:27 - 08:33
  2h 6min JPY 6,920 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:27
  06:55
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:01
  07:35
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:54
  08:08
  กุนมะฟุจิโอะกะ
  群馬藤岡
  สถานี
  08:08
  08:11
  สถานีกุนมะฟุจิโอะกะ
  群馬藤岡駅
  ป้ายรถบัส
  08:15
  08:32
  ระรันฟุจิโอกะ
  ららん藤岡
  ป้ายรถบัส
  08:32
  08:33
 3. 3
  06:51 - 09:33
  2h 42min JPY 4,610 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  07:19
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:45
  คุระกาโน่
  倉賀野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  09:11
  กุนมะฟุจิโอะกะ
  群馬藤岡
  สถานี
  09:11
  09:14
  สถานีกุนมะฟุจิโอะกะ
  群馬藤岡駅
  ป้ายรถบัส
  09:15
  09:32
  ระรันฟุจิโอกะ
  ららん藤岡
  ป้ายรถบัส
  09:32
  09:33
 4. 4
  06:41 - 09:33
  2h 52min JPY 5,050 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  07:56
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:13
  08:37
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  09:11
  กุนมะฟุจิโอะกะ
  群馬藤岡
  สถานี
  09:11
  09:14
  สถานีกุนมะฟุจิโอะกะ
  群馬藤岡駅
  ป้ายรถบัส
  09:15
  09:32
  ระรันฟุจิโอกะ
  ららん藤岡
  ป้ายรถบัส
  09:32
  09:33
 5. 5
  06:17 - 07:43
  1h 26min JPY 37,570
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  06:17
  07:43
zoom bar parts