อุสึโนะมิยะ → โคมาจิโนะยะคาตะ

ออกเดินทางเวลา
22:46 11/27, 2021
cancel
 1. 1
  04:37 - 08:24
  3h 47min JPY 2,480 IC JPY 2,480 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:37
  05:03
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:20
  06:20
  โทโมเบะ
  友部
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:23
  06:53
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  06:53
  06:56
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  07:10
  07:32
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  07:32
  08:24
 2. 2
  22:54 - 08:24
  9h 30min JPY 4,990 IC JPY 4,989 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:54
  23:18
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  00:22
  นานะโคได
  七光台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:01
  05:28
  คาชิวะ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:38
  06:13
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  06:13
  06:16
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  07:10
  07:32
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  07:32
  08:24
 3. 3
  04:37 - 08:30
  3h 53min JPY 2,440 IC JPY 2,430 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:37
  05:03
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:20
  05:41
  ชิโมะดาเตะ
  下館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  06:21
  ชิโมะชุมะ
  下妻
  สถานี
  西口
  06:21
  06:24
  สถานีชิโมะชุมะ
  下妻駅
  ป้ายรถบัส
  06:50
  07:37
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  07:37
  08:30
 4. 4
  05:15 - 09:04
  3h 49min JPY 2,480 IC JPY 2,480 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:15
  05:47
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  07:06
  โทโมเบะ
  友部
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:19
  07:39
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  07:39
  07:42
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  07:50
  08:12
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  08:12
  09:04
 5. 5
  22:46 - 23:59
  1h 13min JPY 26,950
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  22:46
  23:59
zoom bar parts