อุสึโนะมิยะ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
23:37 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  06:26 - 11:48
  5h 22min JPY 18,030 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:26
  07:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:33
  09:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  10:46
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  10:46
  10:48
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:46
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  11:46
  11:48
 2. 2
  05:13 - 11:48
  6h 35min JPY 16,730 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:13
  06:41
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  09:35
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:48
  10:49
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  10:49
  10:51
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:46
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  11:46
  11:48
 3. 3
  04:37 - 11:48
  7h 11min JPY 10,570 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:37
  05:53
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:42
  08:46
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:48
  10:49
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  10:49
  10:51
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:46
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  11:46
  11:48
 4. 4
  06:11 - 12:37
  6h 26min JPY 11,530 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:11
  07:35
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:46
  09:31
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  10:43
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:56
  11:55
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  11:55
  11:57
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  12:07
  12:35
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:37
 5. 5
  23:37 - 06:25
  6h 48min JPY 240,510
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  23:37
  06:25
zoom bar parts