อุสึโนะมิยะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
15:34 10/28, 2020
cancel
 1. 1
  15:34 - 20:31
  4h 57min JPY 6,210 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:34
  15:58
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  16:21
  มูซาชิอุระวะ
  武蔵浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:33
  16:58
  นิชิโคคุบุนจิ
  西国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:02
  17:07
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  18:28
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:28
  18:33
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 2. 2
  15:53 - 21:34
  5h 41min JPY 4,340 IC JPY 4,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  17:45
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  19:31
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  19:31
  19:36
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  19:40
  20:07
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  20:07
  21:34
 3. 3
  15:34 - 21:34
  6h 0min JPY 4,780 IC JPY 4,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  17:13
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  17:13
  17:18
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  17:35
  19:34
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  19:34
  19:38
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  19:40
  20:07
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  20:07
  21:34
 4. 4
  15:34 - 21:34
  6h 0min JPY 4,780 IC JPY 4,780 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  16:56
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:03
  17:18
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  17:18
  17:23
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  17:35
  19:34
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  19:34
  19:38
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  19:40
  20:07
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  20:07
  21:34
 5. 5
  15:34 - 18:59
  3h 25min JPY 84,560
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  15:34
  18:59
zoom bar parts