อุสึโนะมิยะ → ร้านเท็มปุระแห่งกิอนเกียวโต ยาซากะ เอ็นโด

ออกเดินทางเวลา
02:10 03/07, 2021
cancel
 1. 1
  04:37 - 09:37
  5h 0min JPY 14,980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:37
  06:25
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  09:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  09:06
  09:14
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D1のりば
  09:19
  09:33
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  09:33
  09:37
 2. 2
  04:37 - 09:37
  5h 0min JPY 14,910 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:37
  06:25
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  09:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  09:17
  โตฟุกุจิ
  東福寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  09:24
  คิโยะมิซุโกเจียว
  清水五条
  สถานี
  5番口
  09:24
  09:37
 3. 3
  04:37 - 10:06
  5h 29min JPY 14,980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:37
  06:25
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:03
  09:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  09:37
  09:45
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D2のりば
  09:46
  10:02
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  10:02
  10:06
 4. 4
  04:37 - 10:06
  5h 29min JPY 14,980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  06:40
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  09:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  09:37
  09:45
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D2のりば
  09:46
  10:02
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  10:02
  10:06
 5. 5
  02:10 - 09:09
  6h 59min JPY 227,490
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  02:10
  09:09
zoom bar parts