อุสึโนะมิยะ → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

ออกเดินทางเวลา
12:03 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  12:58 - 19:12
  6h 14min JPY 42,100 IC JPY 42,092 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  13:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  14:04
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  14:28
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  14:28
  14:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:30
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  16:35
  16:37
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:45
  17:25
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  17:25
  17:30
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  17:40
  18:40
  เจียวโดะชิมะ มินาโตอิเคะดะ
  小豆島池田港
  ท่าเรือ
  18:42
  18:45
  อิเกะดะแผนกอายุรกรรมคลินิก(อิเกะดะท่าเรือมาเอะ)
  池田内科クリニック〔池田港前〕
  ป้ายรถบัส
  18:52
  19:03
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  19:03
  19:12
 2. 2
  12:58 - 19:12
  6h 14min JPY 42,000 IC JPY 41,992 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  13:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  14:15
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  14:38
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  14:38
  14:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:30
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  16:35
  16:37
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:45
  17:25
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  17:25
  17:30
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  17:50
  18:25
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  18:27
  18:30
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  18:35
  19:03
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  19:03
  19:12
 3. 3
  12:35 - 19:49
  7h 14min JPY 22,020 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:35
  13:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  16:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:12
  18:06
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  18:06
  18:19
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  18:30
  19:05
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  19:07
  19:10
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  19:10
  19:40
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  19:40
  19:49
 4. 4
  12:35 - 19:49
  7h 14min JPY 22,190 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:35
  13:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  16:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:12
  18:06
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  18:06
  18:11
  สถานีทากามัตสึ
  高松駅(香川県)
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  18:12
  18:15
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:15
  18:20
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  18:30
  19:05
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  19:07
  19:10
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  19:10
  19:40
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  19:40
  19:49
 5. 5
  12:03 - 22:15
  10h 12min JPY 262,060
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  12:03
  22:15
zoom bar parts