อินาริ (JR) → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
04:14 07/27, 2021
cancel
 1. 1
  05:40 - 11:17
  5h 37min JPY 14,690 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:40
  05:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  08:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  10:00
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  10:25
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  10:25
  11:08
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:16
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:16
  11:17
 2. 2
  05:40 - 11:17
  5h 37min JPY 14,980 IC JPY 14,974 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:40
  05:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  08:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  10:00
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  10:25
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  10:25
  10:28
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  10:40
  10:50
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  10:50
  10:57
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:16
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:16
  11:17
 3. 3
  05:40 - 11:17
  5h 37min JPY 14,130 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:40
  05:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  08:05
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:11
  08:59
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:12
  09:27
  ไฮจิมะ
  拝島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  10:00
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  10:25
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  10:25
  11:08
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:16
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:16
  11:17
 4. 4
  05:40 - 11:17
  5h 37min JPY 14,130 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:40
  05:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:17
  08:08
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:17
  09:05
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:12
  09:27
  ไฮจิมะ
  拝島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:31
  09:49
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  10:25
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  10:25
  11:08
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:16
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:16
  11:17
 5. 5
  04:14 - 10:02
  5h 48min JPY 188,220
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  04:14
  10:02
zoom bar parts