อินาริ (JR) → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

ออกเดินทางเวลา
09:48 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  10:18 - 12:56
  2h 38min JPY 3,080 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:18
  10:23
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  10:52
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:01
  11:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  11:25
  11:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  11:45
  12:04
  วู้ดดี้พาล
  ウッディパル
  ป้ายรถบัส
  12:04
  12:56
 2. 2
  09:48 - 12:56
  3h 8min JPY 2,090 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:48
  09:53
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  11:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  11:25
  11:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  11:45
  12:04
  วู้ดดี้พาล
  ウッディパル
  ป้ายรถบัส
  12:04
  12:56
 3. 3
  10:48 - 13:58
  3h 10min JPY 2,070 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:48
  10:54
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  12:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  12:25
  12:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:17
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  13:17
  13:58
 4. 4
  10:18 - 13:58
  3h 40min JPY 2,070 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:18
  10:23
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:37
  11:44
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:01
  12:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  12:25
  12:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:17
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  13:17
  13:58
 5. 5
  09:48 - 11:28
  1h 40min JPY 40,960
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  09:48
  11:28
zoom bar parts