อินาริ (JR) → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
22:19 03/05, 2021
cancel
 1. 1
  22:22 - 22:33
  11min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:22
  22:28
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  22:28
  22:33
 2. 2
  22:42 - 22:52
  10min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:42
  22:47
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  22:47
  22:52
 3. 3
  23:07 - 23:17
  10min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:07
  23:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  23:12
  23:17
 4. 4
  22:19 - 22:29
  10min JPY 1,420
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  22:19
  22:29
zoom bar parts