อินาริ (JR) → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
20:36 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  20:37 - 22:03
  1h 26min JPY 1,200 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:37
  20:42
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:49
  21:17
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  21:38
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  21:38
  21:41
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  21:44
  22:00
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  22:00
  22:03
 2. 2
  20:37 - 22:03
  1h 26min JPY 1,200 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:37
  20:42
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:49
  21:25
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:30
  21:38
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  21:38
  21:41
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  21:44
  22:00
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  22:00
  22:03
 3. 3
  20:36 - 21:26
  50min JPY 20,200
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  20:36
  21:26
zoom bar parts