อินาริ (JR) → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
09:23 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  09:33 - 11:36
  2h 3min JPY 2,670 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:33
  09:39
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  10:34
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:49
  11:12
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  11:12
  11:15
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:34
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  11:34
  11:36
 2. 2
  09:26 - 11:36
  2h 10min JPY 2,670 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:26
  09:31
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  10:34
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:49
  11:12
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  11:12
  11:15
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:34
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  11:34
  11:36
 3. 3
  10:59 - 13:16
  2h 17min JPY 1,750 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:59
  11:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  12:20
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  12:53
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:53
  12:56
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 4. 4
  09:23 - 10:57
  1h 34min JPY 30,130
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  09:23
  10:57
zoom bar parts