อินาริ (JR) → Saratoku Ryokan

ออกเดินทางเวลา
19:34 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  19:59 - 04:14
  8h 15min JPY 2,260 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:59
  20:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  21:07
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:18
  21:43
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  21:43
  04:14
 2. 2
  19:36 - 04:14
  8h 38min JPY 2,330 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:36
  19:39
  โตฟุกุจิ
  東福寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:47
  19:58
  ตันบะบาชิ
  丹波橋
  สถานี
  19:58
  20:04
  คินเท็ตสึตันบะบาชิ
  近鉄丹波橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  21:07
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:18
  21:43
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  21:43
  04:14
 3. 3
  19:59 - 04:35
  8h 36min JPY 1,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:59
  20:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  21:23
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:32
  22:04
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  22:04
  04:35
 4. 4
  19:36 - 04:35
  8h 59min JPY 1,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:36
  19:42
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  21:23
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:32
  22:04
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  22:04
  04:35
 5. 5
  19:34 - 21:39
  2h 5min JPY 42,940
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  19:34
  21:39
zoom bar parts