อินาริ (JR) → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
08:10 06/22, 2021
cancel
 1. 1
  08:12 - 10:34
  2h 22min JPY 3,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:12
  08:18
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  08:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  10:15
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  10:15
  10:18
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:25
  10:29
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:29
  10:34
 2. 2
  08:12 - 11:16
  3h 4min JPY 2,310 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:12
  08:18
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  09:01
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  10:44
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  11:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  11:00
  11:16
 3. 3
  08:12 - 11:18
  3h 6min JPY 2,480 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:12
  08:18
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  09:01
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  10:44
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  11:03
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  11:03
  11:06
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  11:08
  11:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:13
  11:18
 4. 4
  09:30 - 11:48
  2h 18min JPY 3,300 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  09:35
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:08
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:22
  11:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  11:32
  11:48
 5. 5
  08:10 - 09:51
  1h 41min JPY 44,760
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  08:10
  09:51
zoom bar parts