อินาริ (JR) → ชิมะโนะสีฤดู

ออกเดินทางเวลา
19:47 02/27, 2021
cancel
 1. 1
  20:07 - 00:34
  4h 27min JPY 15,740 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:07
  20:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:23
  23:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  23:57
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  23:57
  00:34
 2. 2
  20:37 - 01:24
  4h 47min JPY 15,740 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:37
  20:42
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:07
  23:51
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  00:47
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  00:47
  01:24
 3. 3
  05:41 - 10:45
  5h 4min JPY 15,510 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:41
  05:46
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  06:40
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  09:27
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  10:13
  อิโตะชิมะโกโกมาเอะ
  糸島高校前
  สถานี
  10:13
  10:16
  糸島高校前駅北口
  ป้ายรถบัส
  10:22
  10:29
  ชินเด็น (ฟุกุโอกะ)
  新田(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  10:29
  10:45
 4. 4
  19:47 - 03:36
  7h 49min JPY 226,310
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  19:47
  03:36
zoom bar parts