อินาริ (JR) → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

ออกเดินทางเวลา
07:08 05/11, 2021
cancel
 1. 1
  07:18 - 13:32
  6h 14min JPY 13,490 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:18
  07:24
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  08:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  11:21
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  12:22
  คิวเจียวมาเอะ (จังหวัดโคจิ)
  球場前(高知県)
  สถานี
  12:22
  12:25
  อากิเอย์เกียวโชะ
  安芸営業所
  ป้ายรถบัส
  12:30
  13:32
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:32
 2. 2
  07:18 - 13:32
  6h 14min JPY 13,640 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:18
  07:24
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  08:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  11:21
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  12:26
  อากิ
  安芸
  สถานี
  12:26
  12:31
  สถานีอากิ
  安芸駅
  ป้ายรถบัส
  12:40
  13:32
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:32
 3. 3
  07:18 - 13:32
  6h 14min JPY 13,280 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:18
  07:24
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  08:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  11:21
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  12:26
  อากิ
  安芸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:57
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  12:57
  12:59
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  13:06
  13:32
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:32
 4. 4
  09:30 - 15:18
  5h 48min JPY 13,280 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  09:35
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  10:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  13:32
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:43
  14:44
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  14:44
  14:46
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  14:52
  15:18
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  15:18
  15:18
 5. 5
  07:08 - 12:33
  5h 25min JPY 113,730
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  07:08
  12:33
zoom bar parts