อานะมิซุ → HACHIBAN-RAMEN Anamizuten

ออกเดินทางเวลา
05:43 10/28, 2021
cancel
 1. 1
  05:43 - 06:08
  25min
  cancel cancel
  อานะมิซุ
  05:43
  06:08
 2. 2
  07:04 - 07:13
  9min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  อานะมิซุ
  07:04
  07:05
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  07:05
  07:11
  คุโนกิ (อานามีซุมาจิ)
  此の木(穴水町)
  ป้ายรถบัส
  07:11
  07:13
 3. 3
  05:43 - 05:46
  3min JPY 950
  cancel cancel
  อานะมิซุ
  05:43
  05:46
zoom bar parts