ทาเกะโอกะ → โนซากิร้านตัดผมชาย

ออกเดินทางเวลา
08:35 06/23, 2021
cancel
 1. 1
  08:35 - 09:00
  25min
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  08:35
  09:00
 2. 2
  09:13 - 09:21
  8min JPY 220 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  09:13
  09:16
  ทาเกะโอกะเอกิมาเอะ
  竹岡駅前
  ป้ายรถบัส
  09:16
  09:20
  ทาเกะโอกะสะพาน
  竹岡橋
  ป้ายรถบัส
  09:20
  09:21
 3. 3
  08:35 - 08:38
  3min JPY 800
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  08:35
  08:38
zoom bar parts