ทาเกะโอกะ → ไซโตร้านตัดผมชาย

ออกเดินทางเวลา
08:35 06/23, 2021
cancel
 1. 1
  08:35 - 08:41
  6min
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  08:35
  08:41
 2. 2
  08:42 - 08:46
  4min JPY 160 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  08:42
  08:45
  ทาเกะโอกะเอกิมาเอะ
  竹岡駅前
  ป้ายรถบัส
  08:45
  08:46
  ฮะงิว(ชิบะ)
  萩生(千葉県)
  ป้ายรถบัส
  08:46
  08:46
 3. 3
  08:35 - 08:36
  1min JPY 500
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  08:35
  08:36
zoom bar parts