ชินอุวะโกโรโม → โออิเด็น

ออกเดินทางเวลา
06:41 04/23, 2021
cancel
 1. 1
  06:41 - 06:49
  8min
  cancel cancel
  ชินอุวะโกโรโม
  06:41
  06:49
 2. 2
  06:46 - 07:07
  21min JPY 350 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอุวะโกโรโม
  06:46
  06:46
  ชินอุวะโกโรโม
  新上挙母
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  06:48
  ชินโทโยตะ
  新豊田
  สถานี
  06:48
  06:55
  โทโยตะชิ
  豊田市
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  07:02
  อุวะโกโรโม
  上挙母
  สถานี
  07:02
  07:07
 3. 3
  06:41 - 06:44
  3min JPY 600
  cancel cancel
  ชินอุวะโกโรโม
  06:41
  06:44
zoom bar parts