มิกาวาโทโยตะ → เอวะSS/เกี่ยวกับรถยนต์บูฮินเอวะสหกรณ์

ออกเดินทางเวลา
06:38 04/23, 2021
cancel
 1. 1
  06:43 - 07:00
  17min JPY 180 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  มิกาวาโทโยตะ
  06:43
  06:43
  มิกาวาโทโยตะ
  三河豊田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:43
  06:45
  ชินอุวะโกโรโม
  新上挙母
  สถานี
  06:45
  07:00
 2. 2
  06:38 - 07:04
  26min
  cancel cancel
  มิกาวาโทโยตะ
  06:38
  07:04
 3. 3
  06:55 - 07:12
  17min JPY 170 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  มิกาวาโทโยตะ
  06:55
  06:56
  สถานีมิกาวาโทโยตะ
  三河豊田駅前
  ป้ายรถบัส
  06:56
  07:01
  ชุกาสะโจ
  司町
  ป้ายรถบัส
  07:01
  07:12
 4. 4
  06:38 - 06:43
  5min JPY 1,050
  cancel cancel
  มิกาวาโทโยตะ
  06:38
  06:43
zoom bar parts