มิกาวาโทโยตะ → Takatsu Jidosha

ออกเดินทางเวลา
06:41 04/23, 2021
cancel
 1. 1
  06:41 - 06:56
  15min
  cancel cancel
  มิกาวาโทโยตะ
  06:41
  06:56
 2. 2
  06:43 - 06:59
  16min JPY 180 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  มิกาวาโทโยตะ
  06:43
  06:43
  มิกาวาโทโยตะ
  三河豊田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:43
  06:45
  ชินอุวะโกโรโม
  新上挙母
  สถานี
  06:45
  06:59
 3. 3
  06:55 - 07:05
  10min JPY 170 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  มิกาวาโทโยตะ
  06:55
  06:56
  สถานีมิกาวาโทโยตะ
  三河豊田駅前
  ป้ายรถบัส
  06:56
  06:59
  มารุยามะโจ6โจเมะ
  丸山町六丁目
  ป้ายรถบัส
  06:59
  07:05
 4. 4
  06:41 - 06:44
  3min JPY 600
  cancel cancel
  มิกาวาโทโยตะ
  06:41
  06:44
zoom bar parts