มิกาวาโทโยตะ → ศาลเจ้าเมวะมิทาเกะ

ออกเดินทางเวลา
06:02 04/21, 2021
cancel
 1. 1
  06:02 - 06:27
  25min
  cancel cancel
  มิกาวาโทโยตะ
  06:02
  06:27
 2. 2
  06:18 - 06:42
  24min JPY 180 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  มิกาวาโทโยตะ
  06:18
  06:18
  มิกาวาโทโยตะ
  三河豊田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  06:20
  สูเอโนะฮาระ
  末野原
  สถานี
  06:20
  06:42
 3. 3
  07:01 - 07:16
  15min JPY 170 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  มิกาวาโทโยตะ
  07:01
  07:02
  สถานีมิกาวาโทโยตะ
  三河豊田駅前
  ป้ายรถบัส
  07:02
  07:07
  เมวะโจ(ไอจิ)
  明和町(愛知県)
  ป้ายรถบัส
  07:07
  07:16
 4. 4
  06:02 - 06:07
  5min JPY 870
  cancel cancel
  มิกาวาโทโยตะ
  06:02
  06:07
zoom bar parts