Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

สึ → โยโกฮาม่าอิเอะเคราเม็งกนชินยะ(สึซากุระบาชิ)

ออกเดินทางเวลา
04:56 07/04, 2020
cancel
 1. 1
  04:56 - 05:12
  16min
  cancel cancel
 2. 2
  06:56 - 07:07
  11min JPY 220 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  สึ
  06:56
  06:57
  สึเอกิมาเอะ
  津駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  06:57
  07:00
  คามีฮาม่าโจ
  上浜町
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:07
 3. 3
  04:56 - 05:00
  4min JPY 730
  cancel cancel
zoom bar parts