Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

ชิกีโน่ → ร้านขายยาซากุระโอซากะชิกีโนนีชิ

ออกเดินทางเวลา
02:46 07/04, 2020
cancel
 1. 1
  02:46 - 02:53
  7min
  cancel cancel
 2. 2
  02:46 - 02:48
  2min JPY 730
  cancel cancel
  ชิกีโน่
  02:46
  02:48
zoom bar parts