Onomichi Port Port Terminal → ครูซร้านขายยาเท็นมะโจ

ออกเดินทางเวลา
07:19 04/20, 2021
cancel
 1. 1
  07:19 - 07:29
  10min
  cancel cancel
  Onomichi Port Port Terminal
  07:19
  07:29
 2. 2
  07:31 - 07:40
  9min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Onomichi Port Port Terminal
  07:31
  07:35
  นิชิโกโชะ
  西御所
  ป้ายรถบัส
  07:35
  07:38
  ฮิบิเจียวมาเอะ
  日比小前
  ป้ายรถบัส
  07:38
  07:40
 3. 3
  07:19 - 07:22
  3min JPY 660
  cancel cancel
  Onomichi Port Port Terminal
  07:19
  07:22
zoom bar parts