โยชิคาวะ → Kanesaka

ออกเดินทางเวลา
21:12 06/14, 2021
cancel
 1. 1
  21:17 - 21:43 JAPAN RAIL PASS
  26min JPY 140 IC JPY 136 ไม่ต้องต่อรถ
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โยชิคาวะ
  21:17
  21:17
  โยชิคาวะ
  吉川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:17
  21:19
  โคชิกาย่าเรกุทาอุน
  越谷レイクタウン
  สถานี
  出入口1
  21:19
  21:43
 2. 2
  21:12 - 21:40
  28min
  cancel cancel
  โยชิคาวะ
  21:12
  21:40
 3. 3
  21:26 - 21:53 JAPAN RAIL PASS
  27min JPY 140 IC JPY 136 ไม่ต้องต่อรถ
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โยชิคาวะ
  21:26
  21:26
  โยชิคาวะ
  吉川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:26
  21:29
  โคชิกาย่าเรกุทาอุน
  越谷レイクタウン
  สถานี
  出入口1
  21:29
  21:53
 4. 4
  21:12 - 21:20
  8min JPY 1,100
  cancel cancel
  โยชิคาวะ
  21:12
  21:20
zoom bar parts