ทาเกะโอกะ → คาวากุจิร้านฮาร์ดแวร์เก็นไซแผนก

ออกเดินทางเวลา
07:51 05/17, 2021
cancel
 1. 1
  07:51 - 08:10
  19min
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:51
  08:10
 2. 2
  08:08 - 08:15
  7min JPY 170 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  08:08
  08:11
  ทาเกะโอกะเอกิมาเอะ
  竹岡駅前
  ป้ายรถบัส
  08:11
  08:14
  ไทชิกุจิ(ชิบะ)
  大師口(千葉県)
  ป้ายรถบัส
  08:14
  08:15
 3. 3
  07:51 - 07:53
  2min JPY 600
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:51
  07:53
zoom bar parts