ชุยามะกุจิ → Jusanshisetuyurakuso

ออกเดินทางเวลา
17:26 06/24, 2021
cancel
 1. 1
  17:26 - 17:35
  9min
  cancel cancel
  ชุยามะกุจิ
  17:26
  17:35
 2. 2
  17:31 - 18:09 JAPAN RAIL PASS
  38min JPY 390 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชุยามะกุจิ
  17:31
  17:31
  ชุยามะกุจิ
  津山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  17:35
  ซาระยามะ
  佐良山
  สถานี
  17:35
  17:39
  佐良山駅口
  ป้ายรถบัส
  17:59
  18:06
  一方中
  ป้ายรถบัส
  18:06
  18:09
 3. 3
  17:26 - 17:30
  4min JPY 640
  cancel cancel
  ชุยามะกุจิ
  17:26
  17:30
zoom bar parts